سفارشگیری آنلاین روی موبایل


آسه بهترین نرم افزار سفارشگیری آنلاین بر روی موبایل که شما میتوانید استفاده کنید برنامه کامل سفارشگیری آنلاین روی موبایل باراحتی در استفاده و راه اندازی که تیم فروش میتواند از آن استفاده کند.با استفاده از سفارشگیری آنلاین آسه بهره وری و حجم سفارشات خود را افزایش دهید.

فروش سرد و سفارشگیری خود را بر روی موبایل انجام دهید

قابلیت سفارشگیری از روی کاتالوگ

قابلیت سفارشگیری از روی کاتالوگ

کاربری ساده و آسان نرم افزار سفارش گیری آسه روی موبایل باعت تسریع در فروش و افزایش حجم فروش میشود در کمترین زمان فروش خود را انجام دهید و اطلاعات عملیات فروش خود را جمع آوری نمایید

بالا بردن سرعت و دقت سفارشگیری

اطلاعات مربوط به وصولی های خود را از قبیل نقد دریافتی، چک، پوز و ... را به راحتی و با سرعت در نرم افزار ثبت نمایید و بتوانید کنترلهای هوشمند خود را بر روی نحوه دریافت وصولی ها از قبیل نوع دریافتی، تاریخ چک و ... در هنگام ثبت اعمال کنید.

ارائه پیشنهاد برای مشتری

قابلیت ثبت اطلاعات مرجوعی گذشته مشتری باعث کاهش خطای انسانی در محاسبه مبلغ و میزان مرجوعی و همچنین افزایش سرعت عمل برای ثبت می گردد.

محاسبه قیمت و تخفیفات و جوایز

در محل مشتری بر اساس سفارش گرفته شده برای مشتری فاکتور صادر کنید. اطلاعات مربوط به نحوه تسویه حساب، دریافتی های ثبت شده از مشتری از قبیل چک،نقد و پوز را ثبت شده در فاکتور مشتری داشته باشید.

کنترل عملکرد فروشنده

با سفارشگیری از روی موبایل شما امکان مدیریت کامل عوامل فروش خود را خواهید داشت.مدیریت عملکرد زمانی فروشنده، محل های حضور فروشنده و خط سیر آن از جماه موارد مهمی است که میتوانید به صورت آنلاین آن را مونیتورینگ نمایید

همراه داشتن سوابق کامل مشتری

نمایش قیمت ها،تخفیفات و جوایز هنگام ثبت سفارش بر اساس نوع مشتری و محاسبه آنلاین تخفیفات و جوایز بر اساس سفارشات اخذ شده باعث کاهش خطای محاسباتی فروشنده شده و سرعت اخذ سفارشات را بالا میبرد

مدیریت کامل فروش گرم بر روی موبایل

سریع و کاربری راحت

سریع و کاربری راحت

کاربری ساده و آسان نرم افزار سفارش گیری آسه روی موبایل باعت تسریع در فروش و افزایش حجم فروش میشود در کمترین زمان فروش خود را انجام دهید و اطلاعات عملیات فروش خود را جمع آوری نمایید

امکان ثبت وصولی های مشتریان

اطلاعات مربوط به وصولی های خود را از قبیل نقد دریافتی، چک، پوز و ... را به راحتی و با سرعت در نرم افزار ثبت نمایید و بتوانید کنترلهای هوشمند خود را بر روی نحوه دریافت وصولی ها از قبیل نوع دریافتی، تاریخ چک و ... در هنگام ثبت اعمال کنید.

امکان ثبت مرجوعی مشتری

قابلیت ثبت اطلاعات مرجوعی گذشته مشتری باعث کاهش خطای انسانی در محاسبه مبلغ و میزان مرجوعی و همچنین افزایش سرعت عمل برای ثبت می گردد.

صدور فاکتور در محل مشتری

در محل مشتری بر اساس سفارش گرفته شده برای مشتری فاکتور صادر کنید. اطلاعات مربوط به نحوه تسویه حساب، دریافتی های ثبت شده از مشتری از قبیل چک،نقد و پوز را ثبت شده در فاکتور مشتری داشته باشید.

مدیریت عملکرد فروشنده

با سفارشگیری از روی موبایل شما امکان مدیریت کامل عوامل فروش خود را خواهید داشت.مدیریت عملکرد زمانی فروشنده، محل های حضور فروشنده و خط سیر آن از جماه موارد مهمی است که میتوانید به صورت آنلاین آن را مونیتورینگ نمایید

محاسبه کلیه تخفیفات و جوایز و قیمت ها

نمایش قیمت ها،تخفیفات و جوایز هنگام ثبت سفارش بر اساس نوع مشتری و محاسبه آنلاین تخفیفات و جوایز بر اساس سفارشات اخذ شده باعث کاهش خطای محاسباتی فروشنده شده و سرعت اخذ سفارشات را بالا میبرد

آسه باز، نرم افزار بازی گونه سفارشگیری آسه ، اولین گیمیفیکیشن فروش فروش خود را با خلاقیت متفاوت انجام دهید

ایجاد حس رقابت و بالابردن انگیزه عوامل فروش

ایجاد حس رقابت و بالابردن انگیزه عوامل فروش

با استفاده از نرم افزار بازی گونه سفارشگیری آسه عوامل فروش خود را در یک بازی رقابتی قرار دهید و انگیزه فروش عوامل خود را بالا ببرید. داشتن حس رقابت انگیزه بالایی در عوامل فروش ایجاد میکند که به فروش بیشتر می انجامد

ایجاد جذابیت برای سفارش گیری و فروش بیشتر

گیمیفیکیشن آسه با داشتن محیط گرافیکی جذاب و انجام عملیات سفارشگیری و ویزیت به شکل بازی گونه، باعث ایجاد جذابیت کار با آن خواهد شد و عملیات روزانه عوامل فروش را از حالت خسته کننده و تکراری خارج میکند.

بالابردن بهره وری عوامل فروش و روش های یادگیری

یاد گیری فرآیند فروش و کار با نرم افزار را با استفاده از گیمیفیکیشن راحت و ساده کنید و در حین کار به عوامل خود به شکل بازی آموزش دهید و بهره وری عوامل فروش خود را به صورت چشمگیری افزایش دهید.

سفارشگیری آنلاین روی موبایل


آسه بهترین نرم افزار سفارشگیری آنلاین بر روی موبایل که شما میتوانید استفاده کنید برنامه کامل سفارشگیری آنلاین روی موبایل باراحتی در استفاده و راه اندازی که تیم فروش میتواند از آن استفاده کند.با استفاده از سفارشگیری آنلاین آسه بهره وری و حجم سفارشات خود را افزایش دهید.

فروش سرد و سفارشگیری خود را بر روی موبایل انجام دهید

قابلیت سفارشگیری از روی کاتالوگ

قابلیت سفارشگیری از روی کاتالوگ

کاربری ساده و آسان نرم افزار سفارش گیری آسه روی موبایل باعت تسریع در فروش و افزایش حجم فروش میشود در کمترین زمان فروش خود را انجام دهید و اطلاعات عملیات فروش خود را جمع آوری نمایید

بالا بردن سرعت و دقت سفارشگیری

اطلاعات مربوط به وصولی های خود را از قبیل نقد دریافتی، چک، پوز و ... را به راحتی و با سرعت در نرم افزار ثبت نمایید و بتوانید کنترلهای هوشمند خود را بر روی نحوه دریافت وصولی ها از قبیل نوع دریافتی، تاریخ چک و ... در هنگام ثبت اعمال کنید.

ارائه پیشنهاد برای مشتری

قابلیت ثبت اطلاعات مرجوعی گذشته مشتری باعث کاهش خطای انسانی در محاسبه مبلغ و میزان مرجوعی و همچنین افزایش سرعت عمل برای ثبت می گردد.

محاسبه قیمت و تخفیفات و جوایز

در محل مشتری بر اساس سفارش گرفته شده برای مشتری فاکتور صادر کنید. اطلاعات مربوط به نحوه تسویه حساب، دریافتی های ثبت شده از مشتری از قبیل چک،نقد و پوز را ثبت شده در فاکتور مشتری داشته باشید.

کنترل عملکرد فروشنده

با سفارشگیری از روی موبایل شما امکان مدیریت کامل عوامل فروش خود را خواهید داشت.مدیریت عملکرد زمانی فروشنده، محل های حضور فروشنده و خط سیر آن از جماه موارد مهمی است که میتوانید به صورت آنلاین آن را مونیتورینگ نمایید

همراه داشتن سوابق کامل مشتری

نمایش قیمت ها،تخفیفات و جوایز هنگام ثبت سفارش بر اساس نوع مشتری و محاسبه آنلاین تخفیفات و جوایز بر اساس سفارشات اخذ شده باعث کاهش خطای محاسباتی فروشنده شده و سرعت اخذ سفارشات را بالا میبرد

مدیریت کامل فروش گرم بر روی موبایل

سریع و کاربری راحت

سریع و کاربری راحت

کاربری ساده و آسان نرم افزار سفارش گیری آسه روی موبایل باعت تسریع در فروش و افزایش حجم فروش میشود در کمترین زمان فروش خود را انجام دهید و اطلاعات عملیات فروش خود را جمع آوری نمایید

امکان ثبت وصولی های مشتریان

اطلاعات مربوط به وصولی های خود را از قبیل نقد دریافتی، چک، پوز و ... را به راحتی و با سرعت در نرم افزار ثبت نمایید و بتوانید کنترلهای هوشمند خود را بر روی نحوه دریافت وصولی ها از قبیل نوع دریافتی، تاریخ چک و ... در هنگام ثبت اعمال کنید.

امکان ثبت مرجوعی مشتری

قابلیت ثبت اطلاعات مرجوعی گذشته مشتری باعث کاهش خطای انسانی در محاسبه مبلغ و میزان مرجوعی و همچنین افزایش سرعت عمل برای ثبت می گردد.

صدور فاکتور در محل مشتری

در محل مشتری بر اساس سفارش گرفته شده برای مشتری فاکتور صادر کنید. اطلاعات مربوط به نحوه تسویه حساب، دریافتی های ثبت شده از مشتری از قبیل چک،نقد و پوز را ثبت شده در فاکتور مشتری داشته باشید.

مدیریت عملکرد فروشنده

با سفارشگیری از روی موبایل شما امکان مدیریت کامل عوامل فروش خود را خواهید داشت.مدیریت عملکرد زمانی فروشنده، محل های حضور فروشنده و خط سیر آن از جماه موارد مهمی است که میتوانید به صورت آنلاین آن را مونیتورینگ نمایید

محاسبه کلیه تخفیفات و جوایز و قیمت ها

نمایش قیمت ها،تخفیفات و جوایز هنگام ثبت سفارش بر اساس نوع مشتری و محاسبه آنلاین تخفیفات و جوایز بر اساس سفارشات اخذ شده باعث کاهش خطای محاسباتی فروشنده شده و سرعت اخذ سفارشات را بالا میبرد

آسه باز، نرم افزار بازی گونه سفارشگیری آسه ، اولین گیمیفیکیشن فروش فروش خود را با خلاقیت متفاوت انجام دهید

ایجاد حس رقابت و بالابردن انگیزه عوامل فروش

ایجاد حس رقابت و بالابردن انگیزه عوامل فروش

با استفاده از نرم افزار بازی گونه سفارشگیری آسه عوامل فروش خود را در یک بازی رقابتی قرار دهید و انگیزه فروش عوامل خود را بالا ببرید. داشتن حس رقابت انگیزه بالایی در عوامل فروش ایجاد میکند که به فروش بیشتر می انجامد

ایجاد جذابیت برای سفارش گیری و فروش بیشتر

گیمیفیکیشن آسه با داشتن محیط گرافیکی جذاب و انجام عملیات سفارشگیری و ویزیت به شکل بازی گونه، باعث ایجاد جذابیت کار با آن خواهد شد و عملیات روزانه عوامل فروش را از حالت خسته کننده و تکراری خارج میکند.

بالابردن بهره وری عوامل فروش و روش های یادگیری

یاد گیری فرآیند فروش و کار با نرم افزار را با استفاده از گیمیفیکیشن راحت و ساده کنید و در حین کار به عوامل خود به شکل بازی آموزش دهید و بهره وری عوامل فروش خود را به صورت چشمگیری افزایش دهید.