بر اساس جایگاه کاری

در دنیای امروز با سرعت فزاینده رقابت در تمام زمینه‌ها، مدیریت کردن به شیوه سنتی جواب‌گو نمی‌باشد. شاید همچنان مدیرانی باشند که به ضروری نبودن گسترش فن‌آوری در سازمانشان پافشاری می‌کنند، اما این بی‌توجهی به لزوم گسترش علم و فن‌آوری در سازمانشان دیر یا زود نتایج ناخوشایند خود را نشان خواهد داد. امروزه در هر سازمان کلیه پرسنل متناسب با ماهیت کارشان نیازمند برنامه نرم‌افزاری یکپارچه و جامعی می‌باشند که علاوه بر ایجاد و حفظ ارتباط میان بخش‌های مختلف بتواند به‌تنهایی فعالیات‌های هر واحد را به‌موقع و صحیح انجام دهد.یکی از فن‌آوری‌های لازم برای هر سازمانِ دارای فرآیند توزیع و پخش، ورود نرم‌افزار‌های پخش و توزیع به ویژه توزیع مویرگی می‌باشد که با مدیریت همه‌جانبه فرآیند زنجیره عرضه تمامی فعالیت‌های سازمان را به‌شیوه سیستمی و مکانیزه مدیریت و نظارت می‌کند. از جمله افرادی که در سازمان به این گونه نرم فزار ها نیاز دارند به شرح زیر می باشد: