نرم افزار حرفه ای فروش و توزیع بر روی نقشه


نرم افزار مدیریت فروش بر روی نقشه آسه یک از منحصر بفرد ترین نرم افزارهاست که با بهره گیری از اطلاعات جغرافیای و استفاده بهینه آن در گزارشات و مسیربندی ها دید ۳۶۰ درجه ای از نحوه عملکرد شما و کاهش هزینه های فروش و توزیع شما دارد

مدیریت مشتریان بر روی نقشه تراکم و محل مشتریان خود را بر روی نقشه ببینید

route

نمایش نقاط مشتری بر روی نقشه

شما میتوانید به راحتی مشتریان خود را با فیتر های مختلف از قبیل گروه خاص و... بر روی نقشه مشاهده نمایید تا میزان تراکم مشتریان در محدوده های مختلف را به راحتی ببینید.

ویرایش و تایید محل قرارگیری مشتری

با ابزار اصلاح و ثبت مختصات مشتریان شما میتوانید محل قرارگیری مشتری را بر روی نقشه تعیین و یا آن را ویرایش نمایید و صحت مختصات را تایید کنید.

آنالیز عملکرد مشتری بر روی نقشه

با کلیک بر روی هر مشتری بر روی نقشه کلیه اطلاعات عملیاتی مشتری برای شما نمایش داده می شود و دسترسی راحت و آسان به گردش اطلاعات مشتری بر روی نقشه را دارید

نواحی فروش خود را بر روی نقشه رسم و مدیریت کنید

map

قابلیت لایه بندی نامحدود

امکان تعریف لایه های مختلف و به تعداد نامحدوداین امکان را به شما میدهد که بتوانید براساس دسته بندی های مختلف نواحی خود را برروی هر لایه رسم نمایید و آنالیز های مختلف داشته باشید

قابلیت رسم نواحی برای هر لایه

به راحتی میتوانید ناحیه بندی های خود را بر روی نقشه و برروی لایه مورد نظر خود رسم نمایید نحوه رسم ناحیه و راحتی کاربری آن را میتوانید مشاهده کنید

آنالیز مشتریان داخل ناحیهه

با کلیک برروی هر ناحیه به راحتی آنالیز اطلاعات مشتریان آن ناحیه را داشته باشید.لیست مشتریان ناحیه به تفکیک وضعیت،گروه و گرید و... و به راحتی گزارشات عملکردی مشتریان ناحیه را بتوانید گزارش بگیرید

گزارش عملکرد براساس نواحی

گزارشات مقایسه ای عملکردی براساس درصد پوشش دهی ، تعداد مشتریان، تعداد و ریال سفارشات و یا فروش کالایی خاص را در بازه تعیینی بتوانید بر روی نقشه و به صورت تصویری مشاهده کنید

سرعت گزارشگیری و آنالیز بالای اطلاعاتی

ساختار آنالیزی نرم افزار نقشه آسه به گونه ایست که این امکان را برای شما مهیا میسازد تا بتوانید بر روی دیتاهای بزرگ به راحتی و سرعت عمل بالا گزارشات آنالیزی خود را بر اساس نواحی بدست آورید

کنترل عملکرد عوامل فروش و توزیع بر روی نقشه و مشاهده خط سیر جی پی اس

map3

نمایش آخرین موقعیت عوامل روی نقشه

GPS با استفاده از اطلاعات جی پی اس تبلت ها و یا سخت افزار نصب شده بر روی خودروهای توزیع در نرم افزار این امکان وجود دارد که در هر لحظه به صورت آنلاین آخرین وضعیت عوامل فروش را بر روی نقشه مشاهده کنید

نمایش خط سیر بازه خاص برای هریک از عوامل

شما میتوانید با شروط مختلف و انتخاب فروشنده و یا موزع خاص مسیر حرکت و سرعت و جهت حرکت را بر روی نقشه برای یک بازه خاص زمانی به راحتی مشاهده نمایید

بررسی نقاط توقف

با توجه به آنالیز اطلاعات خط سیر و اطلاعات جی پی اس بررسی کامل و دقیقی بر روی نقاط توقف هریک از عوامل بر روی نقشه داشته باشید

نمایش نقاط ویزیت عوامل فروش

با گرفتن نمایش خط سیر بروی نقشه و نقاط توقف، حالا با نمایش اطلاعات مشتریان مسیر و عملکرد هر یک شما با یک نگاه میتوانید وضعیت عملکرد عوامل فروش و توزیع خود را بر روی نقشه مدیریت نمایید

مشاهده انحراف از مسیر تعیین شده

مشاهده خط سیر پیموده توسط عوامل فروش و یا خودرو توزیع و مشاهده خط سیر بهینه تعیین شده توسط نرم افزار در کنار هم به راحتی میزان انحراف و یا تطابق مسیر طی شده توسط خودرو و یا فروشنده قابل بررسی میباشد

آنالیز عملکرد زمانی

یکی از مهمترین شاخصهای فروش و توزیع عملکرد زمانی میباشد که شما میتوانید برروی نقشه به راحتی آن را مدیریت کنید. زمان ورود به مسیر، خروج از مسیر ، زمان ویزیت هریک از مشتریان و ...

مسیربندی هوشمند ویزیت و توزیع

map4

پیشنهاد مسیربندی هوشمند ویزیته

طرح ریزی هوشمند مسیرهای ویزیت براساس شاخصهای عملیاتی از قبیل قدرت خرید،مدت زمان ویزیت مسیر،تعداد مشتری در مسیر و محدوده قرارگیری میتواند شما در داشتن مسیربندی بهینه فروش کمک نماید

تعیین خط سیر بهینه و اولویت بندی مسیر

تعیین خط سیر مناسب و ترتیب ویزیت مشتریان در مسیر موجب کاهش هزینه های ویزیت و حداکثر پوشش دهی مسیر گردد. شما با استفاده از آخرین الگوریتم های نویگیشن میتوانید اولویت بندی و خط سیر مسیر ویزیت خود را تعیین نمایید

چیدمان توزیع بهینه

تعیین تریتیب تحویل سفارشات بر اساس الگوریتم های نویگیشن این کمک را به شما مینماید تا در کمترین زمان ممکن و کوتاهترین مسافت توزیع خود را انجام دهید

افزایش بهره وری ویزیت

مسیربندی هوشمند ویزیت ، با در نظر گرفتن شاخص هایی از قبیل قدرت خرید مشتریان، مدت زمان ویزیت و ترتیب ویزیت مشتریان بهینه ترین مسیر را پیشنهاد میدهد که موجب افزایش بهره وری ویزیت خواهد شد.

استفاده حداکثری از ظرفیت توزیع

با مدیریت مسیر توزیع و با توجه به حجم و وزن سفارشات و ظرفیت حجمی و وزنی خودرو پخش،امکان استفاده حداکثری از ظرفیت توزیع به راحتی مهیا میباشد

برآورد مسافت و مدت زمان مسیرها

با توجه به چیدمان هوشمند مسیرهای ویزیت و توزیع و همچنین تعیین خط سیر بهینه ، برآورد مدت زمان هر مسیر از نقطه شروع تا پایا ن این امکان را به شما میدهد که بتوانید مسیرهای خود را از لحاظ مدت زمان مدیریت کنید

گزارشات فروش بر روی نقشه

map5

گزارش آنالیز ویزیت و پوشش

نحوه پوشش دهی و عملکرد ویزیت خود را طی بازه مشخص بر روی نقشه مشاهده کنید.مشتریان ویزیت نشده، ویزیت شده،خرید کرده همه را دریک نگاه بر روی نقشه و میزان پوشش دهی خود را مشاهده کنید

گزارش فروش ریالی

بررسی میزان ریالی خرید مشتریان را برروی نقشه و براساس میزان خرید با رنگ ها و اندازه های مختلف , مشاهده کنید و نقاط ضعیف و قوی خود را بر روی نقشه ببینید

گزارش بررسی فروش کالایی

میزان حضور یک کالای خاص و یا گروهی از کالاها را در بازه مشخص بر روی نقشه مدیریت کنید و حضور ویا عدم حضور کالاهای خود را برروی نقشه و محدوده آنها را مشاهده کنید

نرم افزار حرفه ای فروش و توزیع بر روی نقشه


نرم افزار مدیریت فروش بر روی نقشه آسه یک از منحصر بفرد ترین نرم افزارهاست که با بهره گیری از اطلاعات جغرافیای و استفاده بهینه آن در گزارشات و مسیربندی ها دید 360 درجه ای از نحوه عملکرد شما و کاهش هزینه های فروش و توزیع شما دارد

مدیریت مشتریان بر روی نقشه تراکم و محل مشتریان خود را بر روی نقشه ببینید

map6

نمایش نقاط مشتری بر روی نقشه

شما میتوانید به راحتی مشتریان خود را با فیتر های مختلف از قبیل گروه خاص و... بر روی نقشه مشاهده نمایید تا میزان تراکم مشتریان در محدوده های مختلف را به راحتی ببینید.

ویرایش و تایید محل قرارگیری مشتری

با ابزار اصلاح و ثبت مختصات مشتریان شما میتوانید محل قرارگیری مشتری را بر روی نقشه تعیین و یا آن را ویرایش نمایید و صحت مختصات را تایید کنید.

آنالیز عملکرد مشتری بر روی نقشه

با کلیک بر روی هر مشتری بر روی نقشه کلیه اطلاعات عملیاتی مشتری برای شما نمایش داده می شود و دسترسی راحت و آسان به گردش اطلاعات مشتری بر روی نقشه را دارید

نواحی فروش خود را بر روی نقشه رسم و مدیریت کنید

map7

قابلیت لایه بندی نامحدود

امکان تعریف لایه های مختلف و به تعداد نامحدوداین امکان را به شما میدهد که بتوانید براساس دسته بندی های مختلف نواحی خود را برروی هر لایه رسم نمایید و آنالیز های مختلف داشته باشید

قابلیت رسم نواحی برای هر لایه

به راحتی میتوانید ناحیه بندی های خود را بر روی نقشه و برروی لایه مورد نظر خود رسم نمایید نحوه رسم ناحیه و راحتی کاربری آن را میتوانید مشاهده کنید

آنالیز مشتریان داخل ناحیهه

با کلیک برروی هر ناحیه به راحتی آنالیز اطلاعات مشتریان آن ناحیه را داشته باشید.لیست مشتریان ناحیه به تفکیک وضعیت،گروه و گرید و... و به راحتی گزارشات عملکردی مشتریان ناحیه را بتوانید گزارش بگیرید

گزارش عملکرد براساس نواحی

گزارشات مقایسه ای عملکردی براساس درصد پوشش دهی ، تعداد مشتریان، تعداد و ریال سفارشات و یا فروش کالایی خاص را در بازه تعیینی بتوانید بر روی نقشه و به صورت تصویری مشاهده کنید

سرعت گزارشگیری و آنالیز بالای اطلاعاتی

ساختار آنالیزی نرم افزار نقشه آسه به گونه ایست که این امکان را برای شما مهیا میسازد تا بتوانید بر روی دیتاهای بزرگ به راحتی و سرعت عمل بالا گزارشات آنالیزی خود را بر اساس نواحی بدست آورید

کنترل عملکرد عوامل فروش و توزیع بر روی نقشه و مشاهده خط سیر جی پی اس

map8

نمایش آخرین موقعیت عوامل روی نقشه

GPS با استفاده از اطلاعات جی پی اس تبلت ها و یا سخت افزار نصب شده بر روی خودروهای توزیع در نرم افزار این امکان وجود دارد که در هر لحظه به صورت آنلاین آخرین وضعیت عوامل فروش را بر روی نقشه مشاهده کنید

نمایش خط سیر بازه خاص برای هریک از عوامل

شما میتوانید با شروط مختلف و انتخاب فروشنده و یا موزع خاص مسیر حرکت و سرعت و جهت حرکت را بر روی نقشه برای یک بازه خاص زمانی به راحتی مشاهده نمایید

بررسی نقاط توقف

با توجه به آنالیز اطلاعات خط سیر و اطلاعات جی پی اس بررسی کامل و دقیقی بر روی نقاط توقف هریک از عوامل بر روی نقشه داشته باشید

نمایش نقاط ویزیت عوامل فروش

با گرفتن نمایش خط سیر بروی نقشه و نقاط توقف، حالا با نمایش اطلاعات مشتریان مسیر و عملکرد هر یک شما با یک نگاه میتوانید وضعیت عملکرد عوامل فروش و توزیع خود را بر روی نقشه مدیریت نمایید

مشاهده انحراف از مسیر تعیین شده

مشاهده خط سیر پیموده توسط عوامل فروش و یا خودرو توزیع و مشاهده خط سیر بهینه تعیین شده توسط نرم افزار در کنار هم به راحتی میزان انحراف و یا تطابق مسیر طی شده توسط خودرو و یا فروشنده قابل بررسی میباشد

آنالیز عملکرد زمانی

یکی از مهمترین شاخصهای فروش و توزیع عملکرد زمانی میباشد که شما میتوانید برروی نقشه به راحتی آن را مدیریت کنید. زمان ورود به مسیر، خروج از مسیر ، زمان ویزیت هریک از مشتریان و ...

مسیربندی هوشمند ویزیت و توزیع

map9

پیشنهاد مسیربندی هوشمند ویزیته

طرح ریزی هوشمند مسیرهای ویزیت براساس شاخصهای عملیاتی از قبیل قدرت خرید،مدت زمان ویزیت مسیر،تعداد مشتری در مسیر و محدوده قرارگیری میتواند شما در داشتن مسیربندی بهینه فروش کمک نماید

تعیین خط سیر بهینه و اولویت بندی مسیر

تعیین خط سیر مناسب و ترتیب ویزیت مشتریان در مسیر موجب کاهش هزینه های ویزیت و حداکثر پوشش دهی مسیر گردد. شما با استفاده از آخرین الگوریتم های نویگیشن میتوانید اولویت بندی و خط سیر مسیر ویزیت خود را تعیین نمایید

چیدمان توزیع بهینه

تعیین تریتیب تحویل سفارشات بر اساس الگوریتم های نویگیشن این کمک را به شما مینماید تا در کمترین زمان ممکن و کوتاهترین مسافت توزیع خود را انجام دهید

افزایش بهره وری ویزیت

مسیربندی هوشمند ویزیت ، با در نظر گرفتن شاخص هایی از قبیل قدرت خرید مشتریان، مدت زمان ویزیت و ترتیب ویزیت مشتریان بهینه ترین مسیر را پیشنهاد میدهد که موجب افزایش بهره وری ویزیت خواهد شد.

استفاده حداکثری از ظرفیت توزیع

با مدیریت مسیر توزیع و با توجه به حجم و وزن سفارشات و ظرفیت حجمی و وزنی خودرو پخش،امکان استفاده حداکثری از ظرفیت توزیع به راحتی مهیا میباشد

برآورد مسافت و مدت زمان مسیرها

با توجه به چیدمان هوشمند مسیرهای ویزیت و توزیع و همچنین تعیین خط سیر بهینه ، برآورد مدت زمان هر مسیر از نقطه شروع تا پایا ن این امکان را به شما میدهد که بتوانید مسیرهای خود را از لحاظ مدت زمان مدیریت کنید

گزارشات فروش بر روی نقشه

map10

گزارش آنالیز ویزیت و پوشش

نحوه پوشش دهی و عملکرد ویزیت خود را طی بازه مشخص بر روی نقشه مشاهده کنید.مشتریان ویزیت نشده، ویزیت شده،خرید کرده همه را دریک نگاه بر روی نقشه و میزان پوشش دهی خود را مشاهده کنید

گزارش فروش ریالی

بررسی میزان ریالی خرید مشتریان را برروی نقشه و براساس میزان خرید با رنگ ها و اندازه های مختلف , مشاهده کنید و نقاط ضعیف و قوی خود را بر روی نقشه ببینید

گزارش بررسی فروش کالایی

میزان حضور یک کالای خاص و یا گروهی از کالاها را در بازه مشخص بر روی نقشه مدیریت کنید و حضور ویا عدم حضور کالاهای خود را برروی نقشه و محدوده آنها را مشاهده کنید