صنعت آرایشی و بهداشتی

صنایع آرایشی و بهداشتی جز صنایع با سرعت گردش بالا کالا می‌باشند اما نه با سرعت مصرف کالاهای صنایع غذایی و نوشیدنی. در این صنایع از آنجایی‌که برای کنترل موجودی انبار و ردیابی جریان کالا از کد سری ساخت (Batch Number) استفاده می-شود، نرم‌افزار مربوط به پخش و توزیع این گروه کالایی نیازمند توانایی ورود کد سری ساخت جهت ردیابی کالا می‌باشد. هم‌چنین با توجه به این‌که بخشی از مشتریان در این صنعت داروخانه‌ها هستند، ملزم به رعایت بخشی از قوانین مربوط به داروخانه‌ها در‌مورد سهمیه دریافت کالا و مجوز‌های آن می‌باشد.

از جمله نیازمندی‌های این صنعت عبارت اند از:

  • کنترل موجودی انبار
  • ردیابی کالا براساس کد سری ساخت
  • سهمیه بندی داروخانه‌ها
  • تعیین صلاحیت داروخانه‌ها
  • خروج کالا از انبار بر اساس کد سری ساخت
  • توزیع کالا به داروخانه‌ها با رعایت مجوز‌ها و سهمیه آن‌ها

گروه نرم‌افزاری آسه با ازائه بسته نرم‌افزاری کامل تمام مراحل و فرآیند‌هایی که در پخش این محصولات دخیل هستند را به صورت سیستمی پوشش می‌دهد و مدیریت می‌کند.