شرکت های توزیع کننده و لجستیک

شرکت‌های فعال در صنعت توزیع و پخش کالا به‌دلیل مواجه با حجم عظیمی از فرآیند‌های توزیع، پخش، حمل و نقل و سایر فعالیت‌های مربوط به زنجیره عرضه، برای برنامه‌ریزی آن‌ها به نرم‌افزارهای پیشرفته‌ای نیاز دارند. تاخیر در یکی از حلقه‌های این زنجیره منجر‌به تعویق انداختن کل فرآیند و نارضایتی مشتریان می‌شود.

نرم افزار آسه با ارئه راهکاری برای مدیریت کل فرآیند زنجیره عرضه در قالب سفارش‌گیری آنلاین، بازاریابی و مدیریت بازار، درگاه سفارش‌گیری وب و موبایل مشتریان، خدمات GIS پیشرفته، توزیع هوشمند، مالی و خزانه و هوش تجاری امکان مدیریت کل این فرآیند را فراهم می‌آورد.