تحقیقات بازاریابی

شروع هر فرآیند تصمیم‌گیری به اطلاعات نیاز دارد. جمع آوری اطلاعات جهت اخذ این تصمیمات به چندین شیوه صورت می‌گیرد که تحقیقات بازاریابی از پویا‌ترین و بهترین این روش‌ها می باشد. تحقیقات بازاریابی طراحی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش نظام مند داده‌های اطلاعاتی درباره یک وضعیت خاص بازاریابی که سازمان با آن رو برو شده است، می‌باشد. موارد کاربرد تحقیقات بازاریابی به شرح زیر می باشد:


  • رضایت مشتریان و رفتار خرید
  • توان بالقوه و سهم بازار
  • تاثیر فعالیت های آمیخته بازاریابی
  • بررسی حضور و عدم حضور برند خود و رقبا در بازار
  • بررسی جایگاه برند خود و رقبا در بازار
  • تولید محصول جدید و لازمه واحد تحقیق و توسعه

یکی از پر کاربرد ترین ابزار تحقیقات بازاریابی پرسش‌نامه می باشد. طراحی پرسشنامه و اجرای آن فرآیندی زمان‌بر می‌باشد که به دقت بالایی نیاز دارد.

گروه نرم افزاری آسه با تولید بسته نرم‌افزاری تحقیقات بازایابی این امکان را فراهم می‌آورد تا بتوان در سریع ترین زمان ممکن پرسش‌نامه مورد نظر را با پایایی و روایی بالا طراحی و اجرا کند. از قابلیت های این نرم افزار عبارت اند از:


  • تعریف پرسش نامه
  • ثبت پرسش نامه
  • گزارش اطلاعات جمع آوری شده