پخش دارویی

صنعت مواد دارویی به دلیل ماهیت ویژه کالا که با سلامتی و زندگی انسان‌ها سر و کار دارد همیشه مهم بوده است و در سراسر جهان از جمله ایران تامین صحیح و به موقع کالا به سرعت و دقت در عملکرد بالایی نیاز دارد. در فرآیند پخش دارو به طور قطع باید خروج کالا از انبار بر اساس سری ساخت کالا (Batch Number) و با توجه به تاریخ انقضای آن‌ها باشد. از آنجایی‌که تاریخ انقضا در این صنعت بسیار مهم می‌باشد و توزیع دارو با تاریخ انقضا نامناسب فجایع عظیمی به بار می‌آورد، درنتیجه رعایت این اصل در صنعت دارو بسیار مهم می‌باشد. مشتریان این صنعت شرکت‌های پخش دارویی و داروخانه‌ها می‌باشند و برای دریافت دارو صلاحیت هر کدام باید مورد بررسی تایید قرار گیرد و به دلیل خاص بودن و محدود بودن برخی از داروها، سفارشات داروخانه‌ها باید سهمیه‌بندی شود و بر اساس سهمیه هر داروخانه کالا ارسال شود. برخی از قوانین آئين نامه تأسيس و فعالیت شركتهاي پخش دارويي به شرح زیر می‌باشد:


ماده ٢۱. فاصله زماني بين اخذ درخواست تا تحويل دارو به داروخانه‌ها حداكثر ۴۸ ساعت خواهد بود.
ماده ٢۲. ارائه دارو با روش های غیرمتعارف که منجر به توزیع و مصرف غیر منطقی دارو شود ممنوع است.
۲۴. توزيع يك سري ساخت دارو به بیش از یک شركت پخش مگر در موارد استثناء با اخذ مجوز از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ممنوع است.
۲۶. توزيع داروهاي بيمارستاني در داروخانه‌هاي غير بيمارستاني مگر در موارد استثنايي و با اخذ مجوز از معاونت/مديريت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه ممنوع است.

برخی از نیازمند‌های این صنعت عبارت‌اند از:

  • سهمیه بندی داروخانه ها
  • تعیین صلاحیت داروخانه ها
  • سرعت عمل در توزیع
  • خروج کالا از انبار بر اساس سری ساخت
  • رعایت تاریخ انقضا
  • توانایی اجرای یکی از انوع روش های محاسبه بهای تمام شده
  • روش اولین صادره از اولین وارده (فایفو) FIRST IN FIRST OUT
  • روش اولین صادره از آخرین وارده (لایفو) LAST IN FIRST OUT
  • روش میانگین موزون
  • روش شناسایی ویژه

گروه نرم افزاری آسه با ارائه نرم افزارهای جامع در توزیع و پخش مویرگی توانایی پوشش تمام نیازمندی های این نرم افزار را دارد.